ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18975107916

WhatsApp : +8618975107916

Free call
สายการผลิต

วัตถุดิบ

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

การเคลือบผิว

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

กลิ้ง

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

 

นั่ง

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

 

ชั้นนำ

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

 

ไขลาน

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5

 

อินทูเชลล์

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6

 

บรรจุอัตโนมัติ

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7

 

การอบแห้ง

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 8

 

การฉีด

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 9

 

การปิดผนึก

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 10

 

รูปแบบ

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 11

 

ฟิล์มปิดอัตโนมัติ

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 12

OEM/ODM

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

วิจัยและพัฒนา

Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Hunan Chalong Fly Energy Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ

rosa_liu@chalongfly.com
+8618975107916
86-18975107916
+8618975107916
86-18975107916